Çocuklarda ve Gençlerde

Terapide, terapistle çocuk ve genç arasında güven ilişkisi oluşturulduktan sonra onun için en kolay konulardan başlayarak daha zor konulara doğru ilerlenir. Örneğin okul, mahalle, yaratıcılık, sosyal ilişkiler, liderlik, büyüdüğündeki hedefleri, aile ilişkileri, korku ve fantezileri, belirtisel davranışları gibi konular ele alınır.

Çocuk ve genç terapisinin önemli ve olmazsa olmaz ayaklarından biri ebeveynleri ile yapılan görüşmelerdir. Görüşmeye yönelten durum bir kriz ise ilk görüşmede mutlaka ebeveyinler birlikte gelmeli seansa. Hatta bir kriz durumu olmasa bile ilk görüşmeyi bu şekilde yapmak´da fayda var. Ebeveynler boşanmış olsalar bile, aradaki gerilimi kontrol etmek amacıyla her iki ebeveyn ve çocukların katıldığı bir aile görüşmesi yapmak, aile etkileşimlerini değerlendirme açısından son derece önemlidir.

Bunun temel amacı ayrıntılı bir öykü almak ve aile deneyimleri konusunda bilgi edinmektir. Ebeveyn görüşmesinin başlıca amaçlarından biri de terapist ve ebeveynler arasında bir işbirliği ve güven ilişkisi sağlamaktır.

„Biz yetişkinler, bir çocuğun gözleri ile görüp, kulakları ile duyup,
yine bir çocugun kalbi ile tüm bunları hissetmeyi bir öğrenebilsek.“
(A. Adler)