Tedavi yöntemleri

Bireysel Danışmanlık

Olaylarla başa çıkmada zaman zaman güçlüklerle karşılaşan bireylere yönelik profesyonel bir psikolojik yardım sürecidir. Bireyin kendini tanıması, davranışlarını anlaması, geliştirmesi ve iyileştirmesi amaçlanır. Danışmanlık hizmeti alan kişinin kendisiyle ilgili farkındalığı artar, kendisi için çözümler üretir,  kararlar alır ve bunu danışman desteğiyle uygulamaya geçirir. Tüm süreçte gizlilik esastır.

 

Aile ve Çift Danışmanlığı

Aile içersindeki veya çiftler arasındaki problemli ve zorlu süreçlerin detaylı olarak ele alındığı psikolojik yardım sürecidir. Problemi oluşturan unsurlar incelenerek, tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişim ve gelişiminin sağlanması amaçlanır. Aile içi ilişkilerin düzenlenmesinin yanı sıra, bireylerin sosyal ve toplumsal ilişkilerinin de iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk danışmanlığı, kendilerine has bakış açıları ile dünyayı bizlerden farklı bir biçimde okuyan çocukların, zaman zaman yaşanan ani değişiklikler nedeni ile baş etmekte güçlük çektiği sıkıntıları gidermeyi hedeflemektedir. Çocuklar yetişkinler gibi düşünme, karar verme ve ifade etme mekanizmasına sahip olamadıkları için olumlu bilgilendirme ve yönlendirme ile yaşanılan sorunu en aza indirebilmek amaçlanmaktadır.

Ergen ve genç danışmanlığı bireylere özgüvenlerini, sosyal çevrelerini, arkadaş ilişkilerini, anne ve baba ile olan ilişkileri konusunda olumlu yönde desteklemektedir. Bu desteğin verilmesi esnasında anne – baba ve okuldaki eğitimciler ile işbirliği yapılarak bireylerin bu süreci en verimli şekilde geçirmeleri hedeflenmektedir.

 

Grup Çalışmaları

Yaşama dair olumlu/olumsuz her türlü konu başlığının güvenli bir grup ortamında, uzman grup lideri eşliğinde irdelendiği bir psikolojik danışmanlık çalışmasıdır. Grup Çalışmaları, kişilerin yaşantılarına dair farkındalıklarını artırıp, yeni davranışların denenmesini ve kişisel gelişimi amaçlar.

Grup çalışmaları çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik olarak farklı başlıklar altında gerçekleştirilir. Bireyin ihtiyacına göre hangi çalışmaya katılacağı belirlenir.